Tervise edendamine / Paikkonnas

2012. aastal koostati esimest korda Eesti maakondade kohta maakonna tervise ja heaolu ülevaated. Need on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti erinevate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest. Nendest pandi kokku kogumik "Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000–2010" (Tervise Arengu Instituut, 2012)

Iga 2012. aastal koostatud maakonna ülevaadet (eesti ja inglise keeles) saad vaadata ja soovi korral alla laadida maakonna nimele klikkides:

eesti keeles

inglise keeles

Harjumaa ja  Tallinn

Harju county and  city of Tallinn

Hiiumaa

Hiiu county

Ida-Virumaa

Ida-Viru county

Jõgevamaa

Jõgeva county

Järvamaa

Järva county

Läänemaa

Lääne county

Lääne-Virumaa

Lääne-Viru county

Põlvamaa

Põlva county

Pärnumaa

Pärnu county

Raplamaa

Rapla county

Saaremaa

Saare county

Tartumaa ja  Tartu

Tartu county and  city of Tartu

Valgamaa

Valga county

Viljandimaa

Viljandi county

Võrumaa

Võru county

Maakondade jaotustabel

Comparison of counties

Eesti (vrd EL keskmisega)

Estonia (compared to the EU avg)

Tervikliku ülevaate kõigi maakonna näitajate definitsioonide, allikate ja arvutuspõhimõtetega leiate siit, Eesti ja Euroopa võrdluse oma siit