Tervise edendamine / Töökohal

Töökaaslased on sageli omavahel head tuttavad. Võib juhtuda, et märkate oma kolleegis muutusi, mis võivad viidata uimastite tarvitamisega või hasartmängudega seotud probleemidele. Mõnikord torkavad muutused silma ammu enne, kui töö ise kuidagi kannatada saab, teinekord on just kehvad töötulemused esimene märk probleemidest.

Kolleegist hoolides on tõenäoline, et proovite teda kuidagi aidata: temaga rääkida või siis soovitada talle kohti kust abi leida. Siin kehtivad needsamad reeglid mis sõbra puhulgi.
Kuidas aru saada, kas töökaaslasel võib olla uimastiprobleeme?

Võimalik, et olete oma kolleegi juures märganud muutusi, olgu siis tema käitumises, töösse suhtumises või selle kvaliteedis. Olulised on just muutused, kui töökaaslane jõuab alati igale poole alles viimasel minutil, pole hilinemine tingimata märk sellest, et midagi on lahti. Alljärgnevalt mõned tavalisemad uimastite kuritarvitamisega seotud muutused:

 • töölt puudumine on sagenenud, ei võta osa tööülesannete täitmisest;
 • jääb oma töödega hiljaks;
 • ei järgi enam tervise- ja tööohutuse reegleid;
 • tööl tekivad ebameeldivad või ohtlikud vahejuhtumid;
 • kolleegide ja/või klientide kaebused sagenevad;
 • muutused töökvaliteedis, vabanduste otsimine;
 • vale või liiga aeglane tegutsemine ja mõtlemine;
 • mäluhäired, ka unustamine;
 • vähenenud motivatsioon;
 • võtab suuremaid riske;
 • tuleb joobnuna tööle, tarvitab ka tööl alkoholi või muid uimasteid.

Lisaks probleemidele töökohal mõjutavad uimastite või hasartmängudega seotud mured ka muid eluvaldkondi: kannatavad suhted teiste inimestega, võivad tekkida rahamured ja sekeldused politseiga. Samuti võivad uimastiprobleemidele viidata tugev kahetsus- ja süütunne ning depressioon.

Tuleb muidugi meeles pidada, et paljud neist tunnustest võivad tekkida ka lihtsalt keerulisel eluperioodil – probleemid abielu või perekonnaga, tõsised haigused või õnnetused, lähedase surm ja nii edasi.

Teinekord püüavad töötajad oma kolleegi probleeme ja tema tegematajätmisi ülemuste eest varjata, sest tunneksid end muidu pealekaebajatena. Inimlikult on see mõistetav, samas teeb taoline taktita pikapeale asjad ainult hullemaks.

Kui kolleegi isiklike probleemide tõttu tekib tööl ohtlik olukord, tuleb sellele kohe reageerida, et tagada nii oma kolleegi, iseenda kui teiste töökaaslaste ohutus:

 • Kui te kahtlustate, et kolleeg on alkoholi- või mõne muu uimasti joobes;
 • Näete teda töökohal uimasteid tarvitamas;
 • Kolleegil on tugev pohmell või ta on eelmisest õhtust ikka veel joobes;
 • Inimene ei ole tööks vajalikus konditsioonis. Joobes töötaja ei sobi tööle, samamoodi ei tohiks oma tööülesandeid täita inimene, kes on isiklike probleemide tõttu tugevas stressis, emotsionaalselt kurnatud või suures ahastuses.

Sellisel juhul tuleb tekkinud olukorrast teatada oma ülemusele. See võib olla emotsionaalselt raske, sest tunnete end justkui reeturina. Samas ei tohiks unustada, et selline samm võib sõna otseses mõttes päästa elusid. taoline teguviis annab pigem tõuke probleemide lahendamiseks kui et tekitab neid juurde.