Tervise edendamine / Töökohal

Mure kolleegi pärast

 • 23. September 2022

Teades ja tundes oma töökaaslasi, võib juhtuda, et märkate kolleegis muutusi, mis võivad viidata uimastite tarvitamisega või hasartmängudega seotud probleemidele. Mõnikord torkavad muutused silma ammu enne, kui töö ise kuidagi kannatada saab.

 Uimastite kuritarvitamisega seotud levinumad muutused:

 • töölt puudumine on sagenenud, ei võta osa tööülesannete täitmisest;
 • jääb oma töödega hiljaks;
 • ei järgi enam tervise- ja tööohutuse reegleid;
 • tööl tekivad ebameeldivad või ohtlikud vahejuhtumid;
 • kolleegide ja/või klientide kaebused sagenevad;
 • muutused töökvaliteedis, vabanduste otsimine;
 • vale või liiga aeglane tegutsemine ja mõtlemine;
 • mäluhäired, ka unustamine;
 • vähenenud motivatsioon;
 • võtab suuremaid riske;
 • tuleb joobnuna tööle, tarvitab ka tööl alkoholi või muid uimasteid.

Uimastite või hasartmängudega seotud mured mõjutavad ka muid eluvaldkondi: kannatavad suhted teiste inimestega, võivad tekkida rahamured ja sekeldused politseiga. Samuti võivad uimastiprobleemidele viidata tugev kahetsus- ja süütunne ning depressioon.

Paljud neist tunnustest võivad tekkida ka lihtsalt keerulisel eluperioodil – probleemid lähedastega, tõsised haigused või õnnetused, lein jne. Sobivat tuge tuleb pakkuda inimesele, kes on isiklike probleemide tõttu tugevas stressis, emotsionaalselt kurnatud või suures ahastuses.

Kolleegi, iseenda ja teiste töökaaslaste ohutuse tagamiseks tuleb reageerida kohe järgmistele olukordadele:

 • kui te kahtlustate, et kolleeg on alkoholi- või mõne muu uimasti joobes;
 • näete teda töökohal uimasteid tarvitamas;
 • kolleegil on tugev pohmell või ta on eelmisest õhtust ikka veel joobes;
 • inimene ei ole tööks vajalikus konditsioonis – joobes töötaja ei sobi tööle.

Sellistel juhtudel tuleb tekkinud olukorrast teavitada juhti, vältides avalikult näpuga näitamist ja häbimärgistamist. See võib olla emotsionaalselt raske ja tekitada reeturi tunnet. Kuid ei tohiks unustada, et selline samm võib otseselt päästa elusid ja annab pigem tõuke olukorra lahendamiseks ega tekita muresid juurde.

Abi ja ravivõimalused

Osaliselt refereeritud artiklist: Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine