Search_title

Search Keyword lasteaed Totalresultsfound

Search_result

 1. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Search category: Blogi

  ... juures pakutakse tasuta lapsehoidu)? Kui suured rühmad tegutsevad lastehoiuasutuses või lasteaias? Millised on suhted rühmades? Kui kättesaadavad on tugiteenused lasteaias? Kuidas toetatakse lasteaedade, ... 28 Veebruar 2022
 2. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Search category: Uudised

  ... ligipääsu haridusele. Näiteks seletuskirjas on märgitud, et lasteaedade miinimumkoosseisu kehtetuks tunnistamine võib põhjustada alushariduse kvaliteediriski kohaliku omavalitsuste üksustes. Olukorras, ... 03 Veebruar 2022
 3. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... Laegas (endise nimega Toybox) kohandamine, piloteerimine ja elluviimine lasteaedades – toitumis- ja liikumisharjumusi kujundava sekkumise rakendamine laste ülekaalulisuse ennetamiseks. Projekti sihtrühmad: ... 23 Märts 2021
 4. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Search category: Paikkonnas

  ... nii juhte, spetsialiste kui ka kogukonna liikmeid. THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, ... 06 November 2020
 5. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Search category: Blogi

  ... ei tohi jääda üksi ning tervist edendavate lasteaedade võrgustik koondab tervist oluliseks pidavaid ja selle nimel tegutsevaid lasteaedu. Kõige keerukamateks osutusid maakondade võrgustikutööd ... 19 Juuni 2020
 6. Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?

  Search category: Blogi

  ... on tulnud lapsevanematel kohandada oma töö ja pereelu sobivaks seetõttu, et (põhi)kooliealised lapsed on distantsõppel ja lasteaialapsi pole soovitav viia lasteaeda. Seda eelkõige seetõttu, et kogu perega ... 04 Mai 2020
 7. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Search category: Uudised

  ...  puutuvad. Näiteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatu ... 18 Oktoober 2019
 8. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris, kuivõrd mõjutavad liikumistingimused lasteaias laste füüsilist arengut. Selgus, et lasteaedades, kus on tööl erialase haridusega liikumisõpetaja, on enam tegeletud ... 10 Oktoober 2019
 9. Kas teadsid, mitu magusaampsu tohib päevas üldse süüa ja kui palju neist on kas või ühe sotšniku sees?

  Search category: Blogi

  ... rgi peab vähemalt 55% energiast tulema süsivesikutest. See tähendab, et meil on lasteaedu, kus laps saab päeva jooksul 50–70 grammi toitudesse lisatud suhkruid (ideaalis võiks koolieelik lisatud suhk ... 05 September 2019
 10. Kuidas hoida kaugtööd tegeva töötaja tervist?

  Search category: Blogi

  ... et ei peaks oma kodust maapiirkonnas linna saginasse kolima, et jõuaks lapsele normaalsel ajal lasteaeda järgi, et saaks loobuda igahommikustest ummikutest või pikast rongisõidust töökohta jne. Just ... 10 Juuli 2019
 11. TEL võrgustiku suvekool 2019

  Search category: Lasteaias

  11.-12. juunil toimus Kääriku Spordikeskuses Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku XII suvekool „Laps ja seksuaalsus: keha, tunded ja turvalisus". Avasime suvekooli traditsiooniliselt uute liikmete ... 03 Juuli 2019
 12. Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitele

  Search category: Uudised

  Valminud on juhend, mis annab soovitusi toidu valikul lasteasutuste puhvetitesse ja müügiautomaatidesse. Soovitused koostati, et aidata lasteasutuse juhtidel ja pidajatel hinnata praegust toiduvalikut ... 08 Märts 2019
 13. Tunnustuse said 2018. aasta tegusamad tervisedendajaid

  Search category: Uudised

  ... tuge abivajajad, keda ennast või kelle lähedast on tabanud raske haigus, nad on lasteaednikud ja noorsootöötajad, kes õpetavad meie lapsi omaenese elu suunama ja juhtima, nad on politseinikud ja pritsumehed ... 25 Veebruar 2019
 14. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Search category: Uudised

  ...  Kutsume Teie kooli, lasteaeda, noortekeskust, huviringi turvalise interneti päeva tähistama ning interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitlema. Soovitusi 2019. aasta turvalise ... 04 Veebruar 2019
 15. Näidismenüüde ja -retseptide esitamise tähtaega on pikendatud

  Search category: Blogi

  Seoses NutriData toitumisprogrammi eeldatava uuenemisega 2019. a. jaanuari lõpus on lasteaedade ja koolide uute näidismenüüde ja -retseptide ideede esitamise tähtaega pikendatud 2019. aasta 6. maini. ... 17 Detsember 2018
 16. TAI koondab lasteasutuste parimad menüüd raamatuks

  Search category: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) ja Sotsiaalministeerium kutsuvad kõiki toitlustajaid, kokkasid, toitumisnõustajad ja teisi toitlustamisega tegelevaid inimesi koostama ja saatma koolide ja lasteaedade näidismenüüsid. ... 29 Oktoober 2018
 17. TAI veebileht tarkvanem.ee juhendab vanemaid lastekasvatamise keerulises töös

  Search category: Blogi

  ...  ning vaadata lühiklippe levinud alkomüütidest. Samuti on lehel animeeritud videod, mis annavad nippe, kuidas lapse käitumist suunata näiteks siis, kui nad ei taha hommikul lasteaeda minnes riidess ... 28 September 2018
 18. TEL võrgustiku suvekool 2018

  Search category: Lasteaias

  12.-13. juunil said Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmed kokku Valgamaal Kääriku Spordikeskuses, XI TEL võrgustiku riiklikus suvekoolis. Avasime oodatud traditsioonilise suurürituse 9 ... 15 August 2018
 19. Koolitused 2024

  Search category: Lasteaias

  ...  EST   X   Maardu linn EST RUS X X Raasiku vald EST     X Rae vald EST     X Saue vald EST   X X Tallinna Sikupilli Lasteaed, Lasnamäe ... 28 Juuni 2018
 20. „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

  Search category: Uudised

  ... koostööpartnerile – ühel juhul on koostööpartneriks lasteaed ja teisel juhul laste- ja perekeskus. Soovitame seda võimalust aktiivselt kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel. Toetuse said ... 19 Juuni 2018