Otsi

Otsi sõna paikkond Kokku: 46 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Rõõm ja tasakaal igasse päeva! – Tervist edendavate koolide õpilased kohtusid suvekoolis

  Kategooria: Blogi

  ... jases töötoas osalemiseks. Suvekool sai avalöögi uute liikmete vastuvõtuga TEK-võrgustikku. Seejärel viidi läbi lõbus tutvumisring, kus iga paikkond pidi enda kohta välja mõtlema mõne iseloomuliku t ... 10 September 2015
 2. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Kategooria: Uudised

  ... smendat korda. 1995. aastal loodi maakondadesse tervisedendajate võrgustik, seega täitub paikkondlikul tervisedendusel 20. aasta. Täpselt nii kaua on seda tööd teinud Imbi Jäe Saare maavalitsuses ja Vilm ... 08 Aprill 2015
 3. Konverentsil räägitakse riigi ja omavalitsuse koostööst kohaliku alkoholipoliitika kujundamisel

  Kategooria: Uudised

  ... endamine Eesti paikkondades". Projekti üheks osaks on Kuressaares, Põltsamaal ja Põlva vallas elluviidav kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm, mille eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse ter ... 17 Veebruar 2015
 4. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ... elses seisundis püstitatud diagnoosi korral takistada pahaloomulise kasvaja väljakujunemist.  Paikkond – täpselt piiritlemata suurem maa-ala, piirkond maastikul, ka asustatud (maa)koht koos selle ... 01 Oktoober 2014
 5. Koolitus toob Eestisse rahvusvahelise sekkumiste kaardistamise programmi

  Kategooria: Uudised

  ... nduse valdkonnaga. Koolitus toimub projekti "Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" raames, mida Tervise Arengu Instituut viib ellu koostöös Terve Eesti SA ja Eesti Tervislike Li ... 23 September 2014
 6. TEK-võrgustiku suvekool 2014

  Kategooria: Koolis

  ... rel Zilmer osalejatele näpunäiteid, kuidas endas leida motivatsiooni ning tagada regulaarne, individuaalselt sobiv ja piisav liikumisaktiivsus. Päeva teises esitlesid paikkondade esindajad oma häid  ... 18 September 2014
 7. Kontakt

  Kategooria: Paikkonnas

  Projekti elluviija: Tervise Arengu Instituut Hiiu 42, 11619 Tallinn Projekti koduleht: www.terviseinfo.ee/paikkondade-padevus Projektijuhtimine ja koolitustegevuste suund: Alo Raieste Projektijuht ... 09 September 2014
 8. Kohalik alkoholipoliitika

  Kategooria: Paikkonnas

  Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kohaliku alkoholipoliitika tegevussuunal kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis. Kaardistamise  ... 09 September 2014
 9. Pärnus räägitakse liikumisharrastuse edendamisest Eestis

  Kategooria: Uudised

  ... Häid praktikaid kehalise aktiivsuse suurendamiseks jagavad nii Põhjamaade kui Eesti eri paikkondade esindajad," lisas Pertel. Eraldi teemaplokk on pühendatud tervisespordiga seotud harjumustele ehk spordi- ja  ... 06 Juuni 2014
 10. Näiteid ennetusprogrammidest ja headest praktikatest

  Kategooria: Koolis

  ...  tarvitamisega seotud riskide väljatoomisele ja võimendamisele; - endise sõltlase poolt kogemuste jagamine; - ainult emotsionaalsete videote ning personaalsete anekdootide kasutamine; - slängi või tänavanime k ... 21 Mai 2014
 11. Tervisedenduse konverents 2014 "Liikudes tervise heaks"

  Kategooria: Uudised

  ... misharrastusega tegelemiseks. Häid praktikaid kehalise aktiivsuse suurendamiseks erinevates elanikkonnarühmades tutvustavad Põhjamaade ja Eesti paikkondade esindajad. Järjest rohkem koguvad populaarsust alterna ... 10 Aprill 2014
 12. Uuringud ja analüüsid

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise Arengu Instituut on ellu viinud mitmeid üleriigilisi uuringuid, et hinnata paikkondades rahvastiku terviseseisundit, tervisekäitumist, võrgustikutööd ja tervist toetavate tegevuste elluviimist nii ... 09 Detsember 2013
 13. Tegevused 2015

  Kategooria: Lasteaias

  ... aatorite poolt ning paikkondlike koordinaatorite võrgustiku arendamine Koolieelsete lasteasutuste koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine on toimunud 17 paikkonnas sh 13 maakonnas ja 4-s suuremas o ... 06 Märts 2013
 14. TEK võrgustiku suvekool 2010

  Kategooria: Koolis

  ... gevustest. Järgnes seiklusmäng Voorel, mille eestvedajaks oli Kersti Lepik Loo Kooli Abistamise Ühingust. Pärast õhtusööki sündis paikkondade esindajate osavõtul modereeritud häppening, mis keskendus ... 14 Jaanuar 2013
 15. Toitumine ja liikumine

  Kategooria: Koolis

  ... petajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil. Juhendil on kaks eesmärki: 1) toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktii ... 02 November 2012
 16. TEL võrgustiku suvekool 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... ing saadi omavahel tuttavaks paikkondlike koordinaatorite ja võrgustike liikmete poolt esitatud vahvate esinemiste kaudu. Sissejuhatuse ohutuse ja turvalisuse teemasse tegi Liana Varava, järgnesid e ... 30 August 2012
 17. Olulised abimaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  ... öövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs (2011) Raport esitab kokkuvõtte paikkondade  ... 03 Veebruar 2012
 18. Valdkonna arengusuunad: 2008–2010

  Kategooria: Paikkonnas

  ... or Eve Reincke), mille eesmärk oli kaardistada nii Eestis kui valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport analüüsis Eestis koostatud tervise ... 03 Veebruar 2012
 19. Valdkonna arengusuunad: 2010–2011

  Kategooria: Paikkonnas

  ... inud terviseprofiilide loetelu leiab siit). Koostöös konsultatsioonifirmaga CPD valmis põhjalik Eesti paikkondliku tervisedenduse tugistruktuuri analüüs, mille tulemusel koostati Eesti paikkondliku tervise ... 03 Veebruar 2012
 20. Kuidas jõuda projektiideeni, mis päriselt paikkonna elanike tervist mõjutab?

  Kategooria: Blogi

  ...  omavalitsus, maavalitsus või MTÜ, mille partneriks on kohalik omavalitsus või maavalitsus. Ei ole kahtlustki, et iga avatud taotlusvooru projekti esitav paikkond soovib, et tegevused, mille tarvis  ... 12 September 2011