Search_title

Search Keyword vigastuste ennetamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ...  oma tervist. Tervisedenduse tegevuste hulka kuuluvad: info kättesaadavuse ja terviseharituse parandamine; vigastuste ennetamine ja vähendamine; uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine ... 11 Aprill 2022
 2. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... võimekust kontrollida ja tugevdada oma tervist. Tervisedenduse tegevuste hulka kuuluvad: info kättesaadavuse ja terviseharituse parandamine; vigastuste ennetamine ja vähendamine; uimastite ... 11 Aprill 2022
 3. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“

  Search category: Uudised

  Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele ... 11 Veebruar 2022
 4. Hindamisvahendid

  Search category: Lasteaias

  ... võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine kavandatakse tegevuskavas. Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses ... 23 November 2017
 5. Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond

  Search category: Lasteaias

  "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses"  (2010) Lisadega juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ... 23 November 2017
 6. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Search category: Töökohal

  ... valikul oma jõu, oskuste ja vastupidavusega Paljude tugi-liikumisaparaadi vigastuste eelsoodumuseks on ebaõige rüht, ka halb koordinatsioon. Samuti võib vigastusi põhjustada vale sporditehnika või ebapiisav ... 05 Aprill 2017
 7. Tervise Arengu Instituudi tervisekalender keskendub jaanuaris vigastuste ennetamisele

  Search category: Uudised

  ... erinevate terviseteemade vahel. Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine, täpsemalt on tervisekuu fookuses kukkumised libedal pinnal. Kukkumisega seotud tööõnnetused toovad igal aastal kaasa suure ... 27 Jaanuar 2016
 8. Tervise Arengu Instituut alustab alanud aastast tervisekuude traditsiooni

  Search category: Uudised

  ... jaanuari teemaks vigastuste ennetamine, fookusega libedal kukkumistel. Veebruari teemaks on vähiennetus, märtsis pööratakse tähelepanu sõltuvustele ning aprillis südametervisele jne. Tervisekuul ... 14 Jaanuar 2016
 9. Tervisekalender 2016

  Search category: Töökohal

  ... teadmisi ja kogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonis. 2016. aasta kuude teemad  Jaanuari teemaks oli vigastuste ennetamine. 2016. aastal oli täpsemaks fookuseks kukkumised libedal ... 13 Jaanuar 2016
 10. Mõistete sõnastik

  Search category: Töövahendid

  ... us, kohanemis-, toimetuleku- ja probleemilahendamisvõime ning võime luua rahuldavaid inimsuhteid ja puhata. Vigastuste ennetamine – õnnetuse tekkevõimaluse ärahoidmise ning (abi)vahendite ja tegevusvii ... 01 Oktoober 2014
 11. TEL võrgustiku suvekool 2012

  Search category: Lasteaias

  ... ettekanded laste vigastuste statistikast (Riina Tilk, Tervise Arengu Instituut), riskianalüüsist (Marje Muusikus, Terviseameti Ida talitus) ja liikluskasvatusest (Urve Sellenberg, Maanteeamet). Uute ... 30 August 2012
 12. Parimad ohutuse ja turvalisuse praktikad Tartu Klaabult ja Rakvere Triinult

  Search category: Blogi

  ...  I kategooria: ohutuse ja turvalisuse erinevad alateemad I Tartu Lasteaed Klaabu - Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine Klaabus: Riskianalüüsil laste kaasamine; õppematerjal lastele "Klaabu ... 19 Juuni 2012
 13. Tegevused ja tulemused 2010

  Search category: Koolis

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus ... 17 Aprill 2011
 14. Seadusandlus

  Search category: Lasteaias

  ... arengu toetamine, tervisliku füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna kujundamine, vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine, laste liikumisaktiivsuse ja kehalise tegevuse edendamine, toitlustamise ... 04 Aprill 2011
 15. Tervisedenduse abimaterjalid lasteaedadele

  Search category: Lasteaias

  ...  Vaata materjale laste tervise edendamiseks valdkondade kaupa: Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond Tervislik toitumine Liikumine ja ... 04 Aprill 2011
 16. Abimaterjalid lasteaia personalile

  Search category: Lasteaias

  ... a füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine; isikliku hügieeni ja suutervise edendamine; vigastuste ennetamine; vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine; passiivse suitsetam ... 04 Aprill 2011
 17. Tegevused ja tulemused 2010

  Search category: Lasteaias

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus ... 04 Aprill 2011
 18. Tegevused ja tulemused 2011

  Search category: Lasteaias

  ... lasteasutustele "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine lasteaias" Terviseameti spetsialistidele ja lasteaedade koordinaatoritele "Psühhosotsiaalse keskkonna olemus, hindamine ja arendamine ... 04 Aprill 2011
 19. Tegevused ja tulemused 2012

  Search category: Lasteaias

  ... õrgustiku V riiklik suvekool "Ohutu ja turvaline lasteaed" toimus 12.–13. juunini Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses. Ettekannete teemad: laste vigastuste statistika, riskianalüüs: hindamiskriteeriumid  ... 04 Aprill 2011
 20. Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

  Search category: Alkohol

  ... haiguste, samuti pahaloomuliste kasvajate ja erinevate psüühikahäirete, vigastuste, õnnetusjuhtumite ning loote ja vastsündinute tervisehäiretega. On inimesi, kellel joomine väljub järk-järgult ... 30 Märts 2011