Otsi

Otsi sõna vigastuste ennetamine Kokku: 25 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... ja terviseharituse parandamine; vigastuste ennetamine ja vähendamine; uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine; tasakaalustatud toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine; vaimse tervise ed ... 11 Aprill 2022
 2. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... uuluvad: info kättesaadavuse ja terviseharituse parandamine; vigastuste ennetamine ja vähendamine; uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine; tasakaalustatud toitumise ja kehalise akti ... 11 Aprill 2022
 3. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“ ...

  Kategooria: Uudised

  Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele e ... 11 Veebruar 2022
 4. Hindamisvahendid

  Kategooria: Lasteaias

  ... e ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses (2010) Juhendmaterjal lisadega on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ja õppe- ning kasvatustööga seotud riskialli ... 23 November 2017
 5. Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond ...

  Kategooria: Lasteaias

  "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses"  (2010) Lisadega juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate  ... 23 November 2017
 6. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Kategooria: Töökohal

  ... ma jõu, oskuste ja vastupidavusega Paljude tugi-liikumisaparaadi vigastuste eelsoodumuseks on ebaõige rüht, ka halb koordinatsioon. Samuti võib vigastusi põhjustada vale sporditehnika või ebapiisav ettevalmi ... 05 Aprill 2017
 7. Tervise Arengu Instituudi tervisekalender keskendub jaanuaris vigastuste ennetamisele ...

  Kategooria: Uudised

  ... evate terviseteemade vahel. Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine, täpsemalt on tervisekuu fookuses kukkumised libedal pinnal. Kukkumisega seotud tööõnnetused toovad igal aastal kaasa suure tervis ... 27 Jaanuar 2016
 8. Tervise Arengu Instituut alustab alanud aastast tervisekuude traditsiooni

  Kategooria: Uudised

  ... i teemaks vigastuste ennetamine, fookusega libedal kukkumistel. Veebruari teemaks on vähiennetus, märtsis pööratakse tähelepanu sõltuvustele ning aprillis südametervisele jne. Tervisekuul osalemise ul ... 14 Jaanuar 2016
 9. Tervisekalender 2016

  Kategooria: Töökohal

  ... ogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonis. 2016. aasta kuude teemad  Jaanuari teemaks oli vigastuste ennetamine. 2016. aastal oli täpsemaks fookuseks kukkumised libedal pinnal.  Vee ... 13 Jaanuar 2016
 10. Mõistete sõnastik

  Kategooria: Töövahendid

  ...  mis õnnetuse korral kaitsevad inimest vigastuse eest. Võimestumine – protsess, mis aitab suurendada inimese, grupi või kogukonna suutlikkust korraldada, kontrollida ja juhtida oma elu puudutavaid tegev ... 01 Oktoober 2014
 11. TEL võrgustiku suvekool 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... tekanded laste vigastuste statistikast (Riina Tilk, Tervise Arengu Instituut), riskianalüüsist (Marje Muusikus, Terviseameti Ida talitus) ja liikluskasvatusest (Urve Sellenberg, Maanteeamet). Uute tea ... 30 August 2012
 12. Parimad ohutuse ja turvalisuse praktikad Tartu Klaabult ja Rakvere Triinult

  Kategooria: Blogi

  ... teaed Klaabu - Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine Klaabus: Riskianalüüsil laste kaasamine; õppematerjal lastele "Klaabu õpetab", teemamapp õpetajale "Ohud meie ümber". Autor: Aita Arund  II ... 19 Juuni 2012
 13. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Koolis

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus  ... 17 Aprill 2011
 14. Seadusandlus

  Kategooria: Lasteaias

  ... mine, tervisliku füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna kujundamine, vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine, laste liikumisaktiivsuse ja kehalise tegevuse edendamine, toitlustamise ja tervislike  ... 04 Aprill 2011
 15. Tervisedenduse abimaterjalid lasteaedadele

  Kategooria: Lasteaias

  ...  kaupa: Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond Tervislik toitumine Liikumine ja rühi kujundamine Erivajadusega (diabeeti põdeva) lapse ... 04 Aprill 2011
 16. Abimaterjalid lasteaia personalile

  Kategooria: Lasteaias

  ... silise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine; isikliku hügieeni ja suutervise edendamine; vigastuste ennetamine; vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine; passiivse suitsetamise vältimi ... 04 Aprill 2011
 17. Tegevused ja tulemused 2010

  Kategooria: Lasteaias

  Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa): Vaimne tervis Vigastuste ennetamine Tervisedendus ja tervisekasvatus  ... 04 Aprill 2011
 18. Tegevused ja tulemused 2011

  Kategooria: Lasteaias

  ... ele "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine lasteaias" Terviseameti spetsialistidele ja lasteaedade koordinaatoritele "Psühhosotsiaalse keskkonna olemus, hindamine ja arendamine lasteaias" ... 04 Aprill 2011
 19. Tegevused ja tulemused 2012

  Kategooria: Lasteaias

  ... ni Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses. Ettekannete teemad: laste vigastuste statistika, riskianalüüs: hindamiskriteeriumid ja seadusandlus, liiklejaks kasvamine ja kasvatamine. Viidi läbi viis töötuba: Li ... 04 Aprill 2011
 20. Alkoholi liigtarvitamise ennetamine

  Kategooria: Alkohol

  ... amuti pahaloomuliste kasvajate ja erinevate psüühikahäirete, vigastuste, õnnetusjuhtumite ning loote ja vastsündinute tervisehäiretega. On inimesi, kellel joomine väljub järk-järgult kontrolli alt ja k ... 30 Märts 2011