Tervise edendamine / Töökohal

Tervisekalender 2016

 • 06. Jaanuar 2017

Tervise Arengu Instituut alustas 2016. aastast tervisekuude traditsiooni, mis on mõeldud abiks tööandjate tervist toetavatele tegevustele.

Tervisekalendris on üheksa kuud jaotatud erinevate terviseteemade vahel. Teemade jaotus lähtub aastarütmi terviseriskide, tervisetähtpäevade ja Tervise Arengu Instituudi korraldatavate traditsiooniliste kampaaniate toimumise ajast. 

Tervisekuul osalemise ulatuse ja viisid saab iga organisatsioon ise valida. Selleks võib olla töötajate põhjalikum teavitus, neile aktiivse osalemise võimaluste pakkumine, uute oskuste õpetamine, heade kogemuste jagamine või muu tervist toetav tegevus.

Tervise Arengu Instituut pakub igal kuul temaatilisi materjale ja teavet. Igal teemakuul tutvustavad koostööpartnerid töökoha tervisedenduse võrgustiku liikmete seast oma teadmisi ja kogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonis.

2016. aasta kuude teemad 

 • Jaanuari teemaks oli vigastuste ennetamine. 2016. aastal oli täpsemaks fookuseks kukkumised libedal pinnal. 
 • Veebruari teemaks oli vähiennetus, rõhuga varajasel avastamisel.
 • Märtsis pöörati tähelepanu sõltuvustele. 2016. aastal käsitleti põhjalikumalt kanepisõltuvust.
 • Aprill oli traditsiooniliselt südamekuu. 2016. aasta tervisekalendri teemakuu põhisuunaks oli teadvustada liikumise vajalikkust ja püüda leida igal tööpäeval vähemalt 30 minutit liikumiseks.
 • Mai teemaks oli tubakas töökohal. Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel tähistatakse iga aasta 31. mail ülemaailmset tubakavaba päeva ja see on hea põhjus ka töökohal vastavaid pingutusi teha.
 • Juunis pöörati tähelepanu puhkamise vajalikkusele. 2016. aasta fookuses oli aktiivne puhkus, tervis ja taastumine.
 • Septembri teemakuu oli tihedalt seotud iga-aastase puu- ja köögiviljakampaaniaga. 2016. aastal oli rõhk köögi- ja puuviljade pakkumise võimalustel töökohal.
 • Oktoobri teema haakus 10. oktoobril tähistatava ülemaailmse vaimse tervise päevaga. Tervisekalendri 2016. aasta teemakuu pööras suuremat tähelepanu tööstressile.
 • Novembris oli fookus alkoholiteemal. Käsitlesime lähemalt võimalusi töösündmuste tähistamiseks ilma alkoholita.
 • Detsember - vanemluse toetamine.