Tervise edendamine / Koolis

2012. aastal laekus TEIP konkursile 84 tervist edendava ideeprojekti üle Eesti, 52 põhikooli ja 32 gümnaasiumi vanuserühmast.

Žürii lähtus projektide hindamisel idee atraktiivsusest, huvitavast teostusviisist, jätkusuutlikkusest, sihtgrupi suurusest (kogukonna kaasatusest) ja mõjust tervisekäitumise harjumuste kujundamisele. Samuti jälgiti läbimõeldud tegevuskava olemasolu, idee uudsust ja innovaatilisust. Kõiki projekte iseloomustab sellel aastal põhjalik läbimõeldus ja konkreetne siht oma tegevus kindlasti ellu viia.

Eraldi soovis žürii ära märkida Sillamäe Vanalinna Kooli 8.a klassi õpilase poolt kirjutatud projekti „Vikerkaareteraapia meie koolis". Tegemist oli väga huvitava ja sellel aastal ühe innovaatilisema projektiga vaimse tervise vallas. Žüriil ei tekkinud kahtlustki, et see projekti oma põhjaliku tegevuse kirjeldusega kindlasti ka ellu viiakse.

Noorem vanuserühm, 11–15-aastaste tasemel:

Vanem vanuserühm, 16–19-aastaste tasemel:

Äramärgitud: