Tervise edendamine / Lasteaias

Teised teemad

  • 23. August 2022

Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst (2010)

2008. a Tervise Arengu Instituudi organiseeritud ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös“ esitati 40 tööd, millest žürii valis kogumikku 18. Teemadena on esindatud ohtude ennetamine ja turvalisus, kehalise aktiivsuse edendamine, laste vaimse tervise hoidmine, sotsiaalsete oskuste kujundamine, meeleelundite tervis, liikluskasvatus jne. Kogumik on illustreeritud fotodega.

Materjal on igapäevaselt toeks lasteaedade personalile tervisekasvatuse läbiviimisel ja toetab koolieelse lasteasutuse õppekava valdkonna „Mina ja keskkond“ eesmärkide elluviimist.