Tervise edendamine / Lasteaias

Toitumine

  • 07. Juuni 2017

Siit leiad TEL võrgustikku kuuluvate lasteaedade 2015. a koostatud hea praktika näiteid tervisliku toitumise edendamisest lasteaias.

 

Vaata lisaks:

„Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude" (2010)

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. a Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Esimeses osas antakse mängude läbiviijale taustinformatsioon tervisliku toitumise põhimõtetest ning tunnustatud seisukohtadest, mis on abiks lastega antud teemal arutluste ja mängude läbiviimisel. Teine ehk juhendi põhiosa koosneb tervislikku toitumist kujundavatest ja kinnistavatest laua-, liikumis-, õue-, draama- ning laulumängudest.

Enamik avaldatud mänge on koostatud vanusgrupile 3–7 eluaastat, üksikuid mänge on võimalik mängida ka 2–3aastaste lastega. Mängudel puudub vanuseline ülempiir, paljusid mänge on võimalik kasutada ka algklassides tervisliku toitumise teema käsitlemisel.

NB! Internetileheküljel olevat faili on kohandatud, et tagada mugav ligipääs internetist trükise sisule. Selle tõttu võivad teatud kujunduselemendid trükises, arvutiekraanil ja printversioonis erineda.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.