Tervise edendamine / Lasteaias

Siit leiad TEL-võrgustikku kuuluvate lasteaedade poolt 2012.–2013. a koostatud hea praktika näiteid erinevate ohutuse ja turvalisuse alateemade läbiviimise metoodikast õppe- ning kasvatustöös.