Tervise edendamine / Koolis

Materjalid

  • 15. Märts 2018

Mis on VEPA metoodika? 

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika koosneb erinevatest töövahenditest ja märguannetest. Videos saab näha suupilli, klassi visiooni, taimerit, laukaarte ja veel mitmeid VEPA metoodikale omaseid elemente.

Mida arvavad õpetajad metoodikast?

VEPA metoodikat rakendavad õpetajad räägivad, millised metoodika elemendid neile meeldivad, milliseid raskusi on neil rakendamise käigus ette tulnud ja milliseid muutusi nad oma klassis on täheldanud.

 

  tulemused

VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused Õppeaasta 2015/2016

VEPAtutvustus

VEPA käitumisoskuste mängu kokkuvõte

VEPA kokkuvõte RU

Игра VEPA на развитие поведенческих навыков

Piloting PAX Good Behaviour Game in Estonia

Piloting Pax in Estonia

Kaitumisoskuste mangu piloteerimise tulemused Eestis

Pilootprogrammi hindamistegevuse kokkuvõte

 

vepavahehindamine

VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
Lõpparuanne