Tervise edendamine / Koolis

Mentorid

  • 11. Detsember 2017

mentoridVEPA programmiga liitunud õpetaja osaleb koolitustel ja saab endale metoodika rakendamiseks vajalikud materjalid. Lisaks toetab õpetajat ühe õppeaasta vältel VEPA kasutusele võtmise ajal ka mentor.

Miks on mentor oluline? Mentor aitab õpetajal koolitusel omandatu oma igapäevatööga siduda. Mentor on kaaslane ja tugiisik metoodika kasutuse esimesel aastal. Mentor ja õpetaja leiavad ühiselt sobivaima viisi metoodika lõimimiseks ainetundidesse ja muudesse klassi tegevustesse nii, et see toetaks õpetajat ja õppimist parimal viisil.

Metoodika kasutusele võtmine klassi tegevustes eeldab koostööd, kus õpetaja ja mentor leiavad ühiselt just õpilasi ja õpetajat enim positiivselt mõjutavaid lahendusi. Mentor on metoodikat rakendava õpetaja jaoks oluline tugiisik ja hinnangutevaba kaasteeline, kelle poole õpetaja võib alati pöörduda. Põhjalikud teadmised metoodika teoreetilisest taustast ja elementide tõenduspõhisusest aitavad mentoril õpetajat sisuliselt nõustada ja suunata. Sisuline juhendamine ja õpetaja suunamine on väga olulised tagamaks metoodika kasutamise kvaliteet ja positiivsed tulemused.

Maakond   Mentor  
Harju maakond Anita Baumbach Külle Kadarik Triin Ulla
  Kärt Kase  Annaliis Tiidus Liina Lepik
  Merit Lilleleht Anne-Ly Lutter  
Hiiu maakond Kai-Liis Gramakovski    
Ida-Viru maakond Tatjana Sile Ene Kruzman  
Jõgeva maakond Aive Jõessar    
Järva maakond Karit Koller  Reet Laur  Kristel Laur
Lääne maakond Maia Tohver  Ain Peil  
Lääne-Viru maakond Marje Kuslap  Kadi Saar  
Põlva maakond      
Pärnu maakond Pille Õis Heli Liiv  
Rapla maakond      
Saare maakond Katri Hoogand    
Tartu maakond Anti Einpaul Marin Vomm Annika Labent
Valga maakond Liina Lokko Katre-Liis Treufeldt  
Viljandi maakond Kertu Reinsalu Kersti Puusild  
Võru maakond Minni Aia-Utsal