Tervise edendamine / Koolis

Õpetajad

  • 27. November 2017

opetajadKäitumisoskuste Mäng on koolikeskkonnas kasutatav programm, mis loob õppimist soodustava keskkonna, arendab laste võimet enda reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab positiivset sotsiaalset käitumist ja koostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist.  VEPA metoodika lihtsustab ka seetõttu õpetaja tööd. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad soovitavad seda ka teistele!

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga ootame liituma kõiki algklasside õpetajaid. VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA metoodikaga jõuda vähemalt 200 õpetaja ja 4000 õpilaseni.

VEPA-t rakendavad õpetajad:

  • peavad vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega,
  • tulevad tõhusamalt toime klassi juhtimise ja suunamisega,
  • on õpetajana rahulikumad ja enesekindlamad,
  • leiavad, et suurenenud on õpilaste enesekontroll ja abivalmidus,
  • paranenud õpilaste  koostööoskus,
  • soovitaksid metoodika kasutuselevõtmist ka teistele koolidele.

Programmiga liituv õpetaja:

  • osaleb koolitustel (24 akad. tunni ulatuses),
  • saab metoodika materjalide komplekti,
  • teeb koostööd mentoriga, kes õpetajat toetab ja regulaarselt külastab.

"Ei kujuta ette, et veel parem mentor oleks saanud olla. Ta võitis minu usalduse juba esimesel kohtumisel ja oli kevadeni äärmiselt arukas nõuandja. Minu õpilased on samuti väga tänulikud."

Programmiga liitumiseks saada täidetud avaldus e-posti aadressile vepa@tai.ee

EL Sotsiaalfond horisontaalne