Tervise edendamine / Koolis

I kooliastme aktiivtööde sisukord

Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja problemide lahendamine
1. Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine
1.1. Aktiivtöö. Otsustamise valgusfoor
1.2. Aktiivtöö. Ravimid
2. Meedia mõju
2.1 Aktiivtöö. Maiustused reklaamides
3. Uimastite tarvitamise põhjused
3.1. Aktiivtöö. Alkohol, tubakas ja energiajoogid
4. Normatiivsed uskumused
4.1. Aktiivtöö. Alkohol, tubakas ja energiajoogid


Suhtlemine
1. Efektiivne suhtlemine
1.1. Aktiivtöö. Aita palun!
2. Kehtestav käitumine
2.1. Aktiivtöö. Nõustuda või keelduda
2.2. Aktiivtöö. Ei taha ja ei tee
3. Konflkti lahendamine
3.1. Aktiivtöö. Erinavad soovid
4. Suhete loomine ja lähisuhted
4.1. Aktiivtöö. Hea sõber


Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek
1. Eneseteadlikkus
1.1. Aktiivtöö. Ma armastan ennast
2. Ensesejuhtimine
2.2 Aktiivtöö. Jussi päev
3. Stressi ja ärevusega toimetulek
3.1 Aktiivtöö. Mure
4. Viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga
4.1.Aktiivtöö. Tige tikker