Tervise edendamine / Koolis

III kooliastme aktiivtööde sisukord

Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine
1. Otsuste langetamine
1.1. Aktiivtöö. Mõisted
1.2. Aktiivtöö. Mis on parim lahendus
2. Meedia mõju
2.1 Aktiivtöö. Kuldne õun
3. Uimastite tarvitamise põhjused ja mõjud
3.1. Aktiivtöö. Mis mind kaitseb?
3.2. Aktiivtöö. Mõtlemiskaabud
3.3. Aktiivtöö. Mida tean?
4. Normatiivsed uskumused
4.1. Aktiivtöö. Mida arvad?
4.2. Aktiivtöö. Arvamus või fakt?

Suhtlemine
1. Efektiivne suhtlemine
1.1. Aktiivtöö. Kuidas olla arusaadav?
2. Kehtestav käitumine
2.1 Aktiivtöö. Saan, mida tahan
3. Konflikti lahendamine
3.1. Aktiivtöö. Tüli
4. Suhete loomine ja lähisuhted
4.1. Aktiivtöö. Saame tuttavaks

Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek
1. Eneseteadlikkus
1.1. Aktiivtöö. Asustamata saar
2. Enesejuhtimine
2.1. Aktiivtöö. Suur plaan
3. Stressi ja ärevusega toimetulek
3.1. Aktiivtöö. Ommmmm!
4. Viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga
4.1. Kuri Muri