Tervise edendamine / Koolis

II kooliastme aktiivtööde sisukord

Kriitiline ja loov mõtlemine, otsuste langetamine ja probleemide lahendamine
1. Otsuste langetamine
1.1. Aktiivtöö. Ma ei soovi alkoholi, sest...
2. Meedia mõju
2.1. Aktiivtöö. Osta! Osta!
3. Uimastite tarvitamise põhjused ja mõjud
3.1. Aktiivtöö. Alkohol ja keha
3.2. Aktiivtöö. Õnnetus hüüab tulles
3.3. Aktiivtöö. Suitsetamine ja tervis
4. Normatiivsed uskumused
4.1. Aktiivtöö. Arvamus või fakt?


Suhtlemine
1. Efektiivne suhtlemine
1.1. Aktiivtöö. Hea kuulaja
2. Kehtestav käitumine
2.1. Aktiivtöö. Marguse lugu
3. Konflikti lahendamine
3.1. Aktiivtöö. Võitjad
4. Suhete loomine ja lähisuhted
4.1. Aktiivtöö. Kes mind mõjutab?


Enesejuhtimine, emotsioonide ja stressiga toimetulek
1. Eneseteadlikkus
1.1. Aktiivtöö. Ma olen tubli
2. Enesejuhtimine
2.1. Aktiivtöö. Arturi mure
3. Stressi ja ärevusega toimetulek
3.1. Aktiivtöö. Mulle meeldib!
3.2. Aktiivtöö. Õõnes tunne
4. Viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga
4.1. Aktiivtöö. Rahu, ainult rahu!