Tervise edendamine / Koolis

Lisa 6 naitlik tegevuskava

 

_____

* Kohandatud materjali põhjal: Government of Western Australia (2010). School Drug Education Guidelines.
** Sarnase tegevuskava võib koolisiseselt koostada ka teiste olukordade kohta (nt lapsevanema või kooli töötaja joobes olek).