Tervise edendamine / Koolis

Mõisted

  • 11. Juuni 2015

Juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  • Alaealine on kuni 18-aastane inimene. Juhendis kasutatakse sarnases tähenduses ka mõistet laps.
  • Noor on 7–26-aastane inimene.
  • Täiskasvanu on 18-aastane ja vanem inimene.
  • Prosotsiaalne käitumine on käitumine, mille korral inimene kasutab oma ressursse selleks, et saavutada positiivseid tagajärgi teise inimese jaoks. Prosotsiaalne käitumine sisaldab endas näiteks teiste eest hoolitsemist, koostööd, sõbralikkust, abistamist, vastutusvõimelisust, usaldatavust, suuremeelsust ja enesekesksuse puudumist.
  • Psühhosotsiaalne keskkond on sotsiaalsete, psühholoogiliste ja emotsionaalsete tegurite kompleks ümbritsevas keskkonnas.
  • Uimasti on psühhoaktiivne aine, mis mõjutab inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Uimastit kasutatakse selle meeleolule suunatud mõju tõttu ilma meditsiinilise näidustuseta. Uimasteid on väga erinevaid, alates lastele mittesoovitatavatest kofeiini sisaldavatest ainetest (näiteks energiajoogid jt), alaealistele keelatud ainetest (alkohol, tubakas jt) ja toodete väärkasutamisest (liimide, värvide jm nuusutamine) kuni kõigile keelatud uimastiteni (kanep, ecstasy jne).
  • Üledoos on olukord, kus on tahtmatult või tahtlikult manustatud suurem annus uimastit või ravimit, kui organism on harjunud, mis võib põhjustada tõsise tervisehäire (nt teadvusehäire, krambid, südame- ja hingamistegevuse häire, oksendamine, meelepetted) või surma.
  • Uimasti tarvitamisele viitavad vahendid ehk uimastijäägid võivad olla näiteks: pudelid, suitsukonid, süstlad ja süstlanõelad, painutatud ja tahmased lusikad, võõra lõhnaga väikesed metallkarbid, väikestesse pakenditesse (alumiiniumfooliumisse, kilesse) pakitud pulber, erilise värvi, märgistuse või logoga tabletid, spetsiaalse motiiviga väikesed paberitükid jne.
  • Narkoainetega kaubitsemine on uimastite vahendamine, müük.

Loe edasi: