Tervise edendamine / Koolis

Sõltuvuse väljakujunemine algab alati uimasti proovimisega, millele võib järgneda uimasti tarvitamine, seejärel kuritarvitamine ning siis sõltuvus. Uimastitega seotud juhtumite puhul on oluline teada, millise uimastiseotuse astmega on tegemist, kuna sekkumine on eri astmetel erinev.

Järgnevalt on joonisel 2 kirjeldatud uimastiseotuse astmete iseloomulikke tunnuseid, eelkõige käitumuslikke iseärasusi.

 Joonis 2 Uimastiseotuse astmed

Joonis 2. Uimastiseotuse astmed (Kiive jt 2007)

Loe edasi: